torsdag 23. april 2009

SEO er drift og ikke et prosjekt

Jeg har jobbet med ekstremt mange SEO-prosjekter. Fokuset på å bli ferdig og komme i mål står så å si alltid veldig sterkt i hodene på oppdragsgiver, å bli ferdig er en stor motivator. 

Det er jo driftsperioden i et SEO-prosjekt som er viktig. Det er da du kan høste godene av å ha lagt et bra fundament, ha en tydlig plan for hvilke tema som det skal oppnås posisjoner på og at inngående lenker skal jobbes med - både organisk og aksellerert av gode lenkebyggende konsepter.

Jeg tror at mange prosjekter innen SEO går dukken før driftsfasen blir nådd. 

Det er flere årsaker til dette:
  • For store forprosjekter
  • Krav om 100 % digital synlighet / validering
  • For mye mikking med malverk
  • En holdning til innhold om at det skal være perfekt, i stedet for godt nok
  • SEO er et prosjekt og ikke en løpende aktivitet
Hvordan skal man da få suksess?
  • Det bør være kort tid til driftsfasen
  • Drift må få flest ressurser
  • SEO-prosjektet har som hensikt å gjøre søkemotoroptimalisering til en daglig rutine
Ambisiøst ja, men det gir resultater.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar