søndag 26. april 2009

Etisk søkemotoroptimalisering - hva er det?

De fleste som tilbyr søkemotoroptimalisering smykker seg med å gjøre etisk søkemotoroptimalisering og følge retningslinjene til Google, Microsoft og Yahoo!
Hva er uetisk og hva er etisk egentlig?

Jeg mener at hensynet til brukeren er noe av det mest sentrale. Primærårsaken til å publisere innhold er jo at brukere skal lese og agere på bakgrunn av det. Posisjoner bør vokse fram av godt innhold. Dette mener jeg er kjernen i etisk søkemotoroptimalisering.

For å komme frem til dette har jeg gått gjennom hva de tre store sier.

Muligheter og begrensinger du bør ta hensyn til når du utfører søkemotoroptimalisering:

Etisk søkemotoroptimalisering

 • Se på hva konkurrentene dine gjør, hvilke søkeord og hvilket innhold de bruker
 • Bruk søkeord i TITLE-tagg'en
 • Micrososft: Har du et flash-nettsted. så er det helt ok å lage en egen HTML-versjon som viser det samme innholdet
 • Meld opp nettstedet til søkemotorindeksene (search engine submission), skjønt ikke via multioppmeldere - men via søkemotorenes egne innmeldingssider
 • Vær aktiv i blogger for å oppnå oppmerksomhet rundt ditt innhold, for å få kvalitative inngående lenker
 • Bruk TLD'er for å indikere språk (.no for den norske versjon av siden din, .com for den engelske versjonen)
 • Når du syndikerer innhold, krev backlinks for å vise den orginale artikkelen
 • Bruk Google Webmaster Tools for å styre hvilken versjon av domenet som skal indekseres
 • For å opprettholde en intern lenkestruktur og unngå duplikater, ha en måte å lenke til sider på. Dette rådet er spesielt viktig dersom du har en skikkelig mappestruktur på nettstedet ditt, eksempelvis www.dittnettsted.no/kontakt/veibeskrivelse/ om du da lenker et sted med .../kontakt/veibeskrivelse/index.html og et annet sted med ../kontakt/veibeskrivelse/ vil dette kunne gi lavere uttelling enn om du har en konsekvent lenkestruktur. Sistnevnte metode for å lenke er etter mitt skjønn en mye bedre måte å lenke på, siden lenken enkelt og greit blir kortere og at det er mer fleksibelt siden lenkestrukturen ikke betinger et spesifikt serverside-språk.

Pass på dette for å unngå uetisk søkemotoroptimalisering

 • Ikke bruk skjult tekst
 • Ikke gjenta søkeord for å oppnå bedre SEO
 • Søkeordene må være relevante
 • Ikke levér en side til søkemotorene, og en annen til brukerne (kalt IP delivery)
 • Lag sider og innhold primært for brukere, ikke for søkemotorer
 • Ikke utveksle eller kjøp lenker for å øke PageRank eller posisjoner, se Google's retningslinjer for lenkebygging
 • Google råder deg til å ikke bruk flash for å lagre innhold - og tilbyr ingen løsninger om du gjør det, les om cloaking og redirects hos Google
 • Ikke lag doorway pages, en samling sider med dårlig innhold optimalisert mot et søkeord.
 • Ikke bruk programmer som sender spørringer til Google.
  WebPosition Gold bør du eksempelvis ikke bruke.
 • Ikke gjenbruk innhold innen samme domene, domener eller subdomener (tips er å bruke canonical link elementet for å unngå interne duplikater).
 • Reduser innhold som ikke er unikt for siden, bruk lenker til egne sider for eksempelvis opphavsrettighetsinformasjon
 • Opprett lenker av hensyn til brukerne, ikke av hensyn til søkemotorene
 • Ikke misbruk andres merkevarer for å få trafikk.
  Tolkning: Du kan gjerne skrive om andres merkevarer, men ikke legg søkeord inn i meta keywords eksempelvis - dersom du ikke skriver om det i det synlige innholdet på siden.
 • Bevar hensynet til brukeren i alle ledd

Google har spesielt utviklet sine retningslinjer, spesielt hvordan du bør jobbe med lenker og håndtere duplisert innhold. Et moment som jeg syns er litt spesielt, er at Google i sine retningslinjer tilsynelatende ikke gir rom for bruk av flash som innholdsbærer. Jeg er enig i prinsippet om at flash ikke skal brukes til innhold (les: tekst), men jeg syns Microsofts holdning er mer rettferdig og i tråd med hvordan ting fungerer: Du kan ha en HTML-versjon tilgjengelig av ditt flash innhold.

MEN: etikk er per definisjon noe du selv definerer, så at jeg skal definere hva etisk søkemotoroptimalisering er, er jo i seg selv en umulig oppgave. Så smaker det du gjør vondt i munn, eller føler du deg som en luring når du gjør det - bør du stoppe opp og tenke det gjennom igjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar