lørdag 25. april 2009

Googles søkeordsverktøy har blitt utvidet med lokalt søkNå skiller søkeordsestimatene / indikasjonen på lokalt og globalt søk. Du kan selv definere hvilket område og språk (dette utgjør lokalt-kolonnen) du vil se på.

Tester for Norge som område og norsk som språk viser, som over, at de i mange tilfeller ikke samles nok data for å estimere søkevolum.

Google sier selv at dette er en indikasjon, og det er slik jeg ser på disse tallene også. Tror nok det er mange fraser som ikke kommer opp her som benyttes mye og som kan være interessante å være synlig på. I klartekst; ikke forvent en direkte kobling mellom tallene som oppgis her og visninger på de forskjellige søkeordene.

Sånn sett er Google AdWords-kampanjer mer korrekte som kilde for visningstall på konkrete søkeord.

Håper utviklerne hos Google legger mer trykk på arbeid med dette, drømmen hadde vært faktiske tall på antall søk. Det hadde bidratt til mer markedsorientert innholdsproduksjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar